Game based learning – 6 geheimen voor succesvol veranderen met een business game

Sven De Clercq

Co-founder, creative mind

Succesvol veranderen met een business game: de 6 geheimen

We onthouden slechts 10% van wat we lezen, 50% van wat we horen en 70% van wat we zelf ervaren. Business games zijn een vorm van ervarend leren. Geen wonder dat een business game vaak een zeer effectief instrument is in trainingen. Vaak, want er zijn wel een aantal succesfactoren van belang waar de business game aan moet voldoen:
 1. De business game heeft een duidelijk doel
  Elk spel heeft een eigen doel, maar ook elke organisatie heeft een doel voor de inzet van het spel. Bij onze business game klant-erger-je-niet is de doelstelling bijvoorbeeld om aan de klantwensen te voldoen én tegelijkertijd de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De doelstelling van het spel is duidelijk, maar wat wil de organisatie hiermee bereiken? Hoe nemen de medewerkers die het spel spelen dit mee in hun dagelijkse werkzaamheden? Wat wordt er van hen verwacht? Het is van belang dat de organisatie dit op een rijtje heeft, maar ook voor de deelnemers moeten de doelstellingen vooraf duidelijk zijn.
 2. De business game is niet te simpel, maar wel voor iedereen begrijpelijk
  Een te simpel spel leidt tot tijdverspilling, maar kan de deelnemer wel zelfvertrouwen geven, terwijl een te moeilijk spel ook tot tijdverspilling leidt én frustratie oplevert. Vandaar dat het belangrijk is dat er wel een uitdaging in het spel zit, maar het wel voor alle deelnemers begrijpelijk moet zijn. De testfase speelt hierbij een belangrijke rol.
 3. Deelnemers ervaren plezier tijdens het spelen
  Business games zorgen voor een speelse en soms hilarische omgeving die leidt tot positieve associatie met het onderwerp. Wanneer business games fun zijn, raken deelnemers ontspannen en minder op hun hoede, wat een voorwaarde is om te kunnen leren en veranderen.
 4. De business game stimuleert samenwerking
  In een succesvolle business game ervaren deelnemers een gezamenlijke uitdaging. Het delen van de spelervaring creëert vaak een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. Dit heeft een positief effect op het team op de werkvloer, wat vaak ook is terug te zien in de prestaties van het team.
 5. De spelsituatie houdt deelnemers een spiegel voor
  Ook al spelen deelnemers een rol, ze laten vaak toch hun eigen gedrag zien. Wanneer de business game als spiegel fungeert voor wat ze doen en hoe ze dit doen, zijn deelnemers in staat hun eigen gedrag te reflecteren. Ook op groepsniveau werkt een goede business game als collectieve spiegel. Keer op keer zien we dat een groep vastloopt op knelpunten waar ze in de dagelijkse praktijk ook tegenaan lopen.
 6. De evaluatie is een uitgebreid onderdeel van het leermoment
  De evaluatie is de belangrijkste leertijd tijdens de game. Wanneer je de leertijd wilt uitbreiden, kun je ervoor kiezen om tussendoor evaluatie-momenten in te bouwen. Bij onze business game Customer Drive bouwen we time-outs in, waarin we het spel even stil leggen en de situatie met de groep bespreken. Zo bieden we de mogelijkheid om al direct verbetering te laten zien. Deelnemers leren dus niet alleen achteraf, maar ook tijdens het spelen van de business game.

Vragen?

Laat ons een bericht, wij staan klaar om je te helpen!