Klantvriendelijkheid tegenover verschillende culturen en nationaliteiten – Airport security

Klant

Een van de wereldleiders in beveiling, actief in +50 landen

Uitdaging

Verbeteren van de skills rond ‘klantvriendelijkheid’ van beveiligingspersoneel op een belangrijke Europese luchthaven. Specifieke omstandigheden zijn : korte en vluchtige contacten, stress bij de passagiers en medewerkers, veel verschillende culturen. Training moet intern worden uitgerold en gefaciliteerd door interne trainers.

Aanpak

Bouwen van een game op maat met accent op doen, doen, doen. Deelnemers leren op basis van cultuur, persoonlijke situatie en emoties van de klanten het meest passende en klantgerichte gedrag te vertonen. Gecombineerd met een Certified Train The Trainer voor 6 trainers.

Intussen spelen de certified trainers ook het Way2play game Chip Factory in kader van een programma voor de teamleaders.

Resultaat
  • Trainers rapporteren een zeer positieve ervaring met zelf inzetten van business games.
  • Doelgroep die zich normaal moeilijk engageert voor training en zeker role play, engageert zicht dankzij de spelomgeving volledig, met een significant groter leereffect als duidelijk gevolg.
  • De simulatie in het spel zorgt voor een grote herkenbaarheid met de eigen omgeving wat de transfer naar de praktijk sterk heeft gestimuleerd.

Vragen?

Laat ons een bericht, wij staan klaar om je te helpen!