Nieuwe bedrijfswaarden voor 2000 medewerkers – Pharma

Klant

Leading globale business partner in de pharmaeutische sector

Uitdaging

Een interactieve workshop van maximaal een halve dag die moet worden gefaciliteerd door de business managers. De workshop moet worden uitgerold naar alle 2000 medewerkers, zowel arbeiders als bedienden. Doel van de workshop is de waarden te leren kennen, te beleven en te onthouden. Op traditionele manier liep de opdrachtgever vast op groepen van 10 tot max 15 deelnemers om de interactiviteit vast te houden.

Aanpak

Ontwikkeling van een game op maat van een halve dag gebaseerd op het ‘Cup’ format én voor een doelgroep van 30 deelnemers per sessie mét sterke interactie en intensiteit. De game werd zodanig ontwikkeld dat de managers zonder veel opleidingstijd de game op een kwaliteitsvolle en ‘veilige’ manier konden faciliteren.

Resultaat
  • De verdubbeling van het aantal deelnemers per sessie (van 15 naar 30) had een grote en positieve impact op logistieke kost en tijdsinvestering voor de managers;
  • Deelnemers rapporteren een veel positievere ervaring en een beter leerresultaat;
  • Spel en plezier zorgen voor een veilige leeromgeving én zorgen voor een verbindend effect tussen deelnemers én het management.

Vragen?

Laat ons een bericht, wij staan klaar om je te helpen!